BURSA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Vakıfın Amacı
(3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu ile Kurulan İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)
Devletimizin Anayasada ifade edilen demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu gerekçeden hareketle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı;

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,

Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Böylece, SYDTF, eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmayı, bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmeyi ve toplumumuzda var olan yoksulluğun kuşaklararası transferini engellemeyi hedeflemektedir.

Fonun kuruluşundan itibaren muhtaç vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların yanı sıra, 2002 yılından bu yana uygulanmaya başlanan mesleki eğitim ve istihdam projeleri ile de yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlar pasif, yardım bekler durumdan; aktif, katılımcı ve kendi kendine yeterli duruma getirilerek gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilmeye çalışılmaktadır.

Fonun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) adı altında kurumsallaşması ile de sosyal yardımlaşma alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin en üst düzeye çıkartılarak, katılımcı bir yaklaşımla yoksulluğun azaltılması için kalıcı programların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAĞIŞLARINIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARI

Türkiye Vakıflar Bankası Osmangazi Şubesi 111111

Türkiye Vakıflar Bankası Heykel Şubesi 222222
Bursa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı © 2008. Tüm Hakları Saklıdır